NIWO-verklaring

22 mei, 2014

De NIWO is het orgaan dat transportvergunningen verleent aan Nederlandse vervoersbedrijven. Bij het aanvragen of verlengen van een transportvergunning verlangt de NIWO een verklaring over het risicodragend vermogen van een transportbedrijf. NOAB- en RB-leden mochten al deze verklaring afgeven bij de verlenging van een transportvergunning. Vanaf maart 2014 kunnen NOAB- en RB-leden deze verklaring ook afgeven bij de eerste vergunningsaanvraag. De leden van NOAB en RB kunnen middels een voorgeschreven onderzoeksprotocol en checklist aan de kwaliteitseisen van de NIWO voldoen.