micro-entiteiten

micro-entiteiten

11 november, 2015

Sinds 1 november 2015 is een wetswijziging van kracht gebaseerd op Europese richtlijnen die voorzien in lastenverlichting voor het bedrijfsleven (commissie Barroso). De wijziging is verplicht vanaf het boekjaar 2016 en opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, boek 2 (BW2) titel 9 maar kan ook al over boekjaar 2015 worden toegepast.

Voor de op te stellen jaarrekening en publikatie daarvan voor rechtspersonen (BV/NV) is de grootte van de onderneming bepalend en wordt nader verdeeld in een van de drie klasse groot, middelgroot of klein.

Door de wetswijziging wordt een vierde klasse toegevoegd namelijk: de micro-entiteit. 

Indien in twee opvolgende boekjaren wordt voldaan aan twee of drie criteria:

- Balanstotaal minder dan € 350.000,--

- Netto omzet minder dan € 700.000,--

- Gemiddeld aantal werknemers minder dan 10

mag een sterk beperkte set van verslaggevingsregels worden gebruikt.  Dit bestaat uit een balans en beperkte winst-en verliesrekening zonder toelichting.  Er wordt dan volstaan met veel minder informatie dan worden gevraagd van een kleine of (middel)grote onderneming.  Alleen de balans hoeft dan nog te worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

Op basis van berekeningen van de Kamer van Koophandel wordt geschat dat de nieuwe groep van micro-ondernemingen 94,4% van het totaal van 693.000 rechtspersonen in Nederland zal uitmaken ofwel 654.192 micro ondernemingen.